لشكر فرشتگان دبيرستان فدك
صفحه ها
فيدها
آرشيو
ایام تسلیت باد...
پنج شنبه 1394/9/19 9:19
برچسب ها :
سومین کتاب

باسلام ... سومین کتابی که توصیه می کنم بخونید کتاب من زنده ام اثر دکتر معصومه آباد هست که دوران دفاع مقدس به همراه سه دختر جوان دیگر به مدت چهار سال اسیر بودند... در این کتاب از هفت فصل  مختلف زندگی و اسارتشون بههمراه فصل اسناد و مدارک حرف زدند که بهتر دختران نوجوون حتما بخونند...این کتاب رو انتشارات بروج منتشر کرده....

گزیده ای از کتاب:

نمیخواستم جلوی دشمن ضعف نشان دهم. عنوان «بنت الخمینی» و «ژنرال» به من جسارت و جرأت بیشتری می داد. اما از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود می ترسیدم. نمی توانستم فکر کنم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. دلم روضه ی امام حسین می خواست. دوست داشتم یکی بنشیند و برایم روضه ی عصر عاشورا بخواند. خودم را سپردم به حضرت زینب...
وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها جا باز کردند. روی دست و پای همدیگر نشستند تا ما دو تا راحت بنشینیم و معذب نباشیم. سربازهای عراقی که این صحنه را دیدند، به آن ها تشرزدند که چرا جا باز می کنید و روی دست و پای هم نشسته اید؟ و با اسلحه هایشان برادرها را از هم دور می کردند. نگاه های چندش آور و کش دارشان از روی ما برداشته نمی شد. یکباره یکی از برادرها که لباس شخصی و هیکل بلند و درشتی داشت با سر تراشیده و سبیل های پرپشت و با لهجه ی غلیظ آبادانی، جواد[مترجم ایرانی عراقی ها] را صدا کرد و گفت: هرچی گفتم راست و حسینی براشونترجمه کن تا شیرفهم بشن!

جمعه 1394/8/15 11:16
برچسب ها :
استکبار ستیزی
چهارشنبه 1394/8/13 13:5
برچسب ها :
مرک بر استکبار
عضواتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی قاین:
حذف شعار مرگ برآمریکاحذف هیهات من الذله است

به گزارش نسیم قائن، آسیه زارع عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان قاین در گفتگو با خبرنگار نسیم قاین درخصوص حضور درراهپیمایی 13آبان گفت:وظیفه من به عنوان یک دانش آموز این است که دردفاع از دانش آموزانی که درسالهای قبل از انقلاب ودر دوران 8سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند درراهپیمایی حضور یابم.

وی اظهارداشت: من به عنوان یک افسر جنگ نرم وظیفه شرعی خود میدانم که به ندای رهبرم لبیک گفته ونه تنها درروز13آبان که در همه مناسبتها درراهپیمایی ها شرکت کنم.

این دانش آموز دبیرستان نمونه فدک قاین درادامه گفت: برخی تصور می کنند که شعار مرگ برآمریکا باید ازمیان مردم ایران برچیده شود ولی به نظر من حذف این شعار حذف هیهات من الذله است وما هیچ وقت اعتقاداتمان را حراج نمی کنیم.

زارع ادامه داد: اگرچه با توجه به برجام تصور می شود که بین ایران وآمریکا صلح شده است اما هنوز هم آمریکا دشمن بزرگ جهان است چراکه کودکان یمنی وفلسطینی وسوری وعراقی هنوز خواب آرامی ندارند وهمچنان از گوشه وکنار جهان صدای بمب وبوی باروت احساس می شود وما مردم مسلمان ایران در حمایت از این کودکان هم شعار مرگ برآمریکارا سرمی دهیم .

کشور ما هنوز هم حسین فهمیده های زیادی دارد

فاطمه ترک زاده یکی دیگر از دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی به خبرنگار ما گفت: درروز13آبان درکنار سایر دوستانم درراهپیمایی حضور خواهم یافت وبه دشمن خواهیم گفت:که کشور ما هنوز هم حسین فهمیده های زیادی دارد.

ما با حضورمان دراین راهپیمایی وکوبنده تراز قبل شعارمرگ برآمریکارا تکرار خواهیم کرد وبه دشمن نشان خواهیم داد که ما همیشه در صحنه خواهیم بود وبا حضورمان ثابت خواهیم کرد این شعار فراموش شدنی نیست وتحت هیچ شرایطی با آمریکا صلح نخواهیم کرد .

این دانش آموز دبیرستان شاهد قاین گفت: تحت هیچ شرایطی حتی اگر از گلدسته های مساجد آنان در کشورشان صدای اذان بلند شود شعار مرگ برآمریکا را حذف نخواهیم کرد وبازهم به دشمن دیرینه خود مرگ برآمریکا خواهیم گفت.

ساجده صادقی عضو دیگر اتحادیه دانش آموزی ودانش آموز دبیرستان فدک قاین نیز می گوید: اگر دشمنان از سرهایمان کوه بسازند هرگز نخواهیم گذاشت فرزندانمان در تاریخ بخوانند که سید علی تنها ماند وهمان طور که رهبرم یکی از خواسته هایشان استکبار ستیزی است من هم به ندای رهبری پاسخ خواهم داد وشعار مرگ برآمریکارا کوبنده تر از قبل تکرار خواهم کرد.

کوبنده تر از همیشه شعار مرگ برآمریکارا تکرار خواهم کرد

جواد اسدالهی عضو دیگری از اتحادیه دانش آموزی قاین در گفتگو با خبرنگار نسیم گفت:رهبر انقلاب از ما دانش آموزان بهعنوان نسل جوان خواسته هایی دارند که رسیدن به قله های برتر علمی درجهان،جهاد علمی وفرهنگی از خواسته های ایشان است ما هم باید تلاش کنیم تابتوانیم در مسیرخواسته های رهبری گام برداریم .

دانش آموزدبیرستان نمونه خیامی بابیان اینکه ما پیروولایت ورهبری هستیم وهمیشه گوش به فرمان رهبری خواهیم بود وبرای تجدید پیمان با دانش آموزشهید حسین فهمیده وهمچنین دانش آموزان ودانشجویانی که نقش مهمی در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا داشتند وبرای نشان دادن وحدت وهمدلی درراهپیمایی 13آبان شرکت خواهم کردوکوبنده تر از همیشه شعار مرگ برآمریکارا تکرار خواهم کرد چراکهاین شعار باید همیشه تکرارشود وطبق سخنان رهبری استکبار همیشه خوی استکبارستیزی دارد وگفتن مرگ برآمریکا به خاطر ظلم وستم آمریکاست.

ثابت خواهیم کرد که این شعار حذف شدنی نیست

مصطفی محمدی دانش آموز دبیرستان نمونه خیامی وعضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی قاین بااشاره به اینکه در دوران 8سال جنگ تحمیلی هم سن وسالان ما همچون حسین فهمیده ها به ندای امام خمینی(ره)لبیک گفتند ودرجبهه های حق علیه باطل جنگیدند امروزه هم نه تنها شور وعشق به شهادت کمتر نشده بلکه آرزوی شهادت همچون نهالی دردل بسیاری از جوانان ونوجوانان جوانه زده واگر امام خامنه ای لب ترکند صدها هزار پیر وجوان جان خودرا نثار می کنند.

محمدی درادامه گفت: برخی ندای حذف شعار مرگ برآمریکارا بعد از مذاکرات هسته ای سر داده اند اما ما باید بدانیم که امام خمینی(ره)آمریکارا تروریست دانست واین مزدوران هیچ گاه به فکر کشورماننبوده ونیستند وبنا به فرموده امام خامنه ای منافع آمریکا با ایران در منطقه 180درجه متفاوت است واین شیطان بزرگ هم اکنون نه تنها از کشتن مسلمانان چه شیعه وچه سنی سیر نمی شود بلکه به دنبال حاشیه ای امن برای اسرائیل هستند.

عضو اتحادیه دانش آموزی قاین می گوید:درشرایطی که درمسائل هسته ای ورفع تحریم با آمریکا پای میز مذاکره نشسته ایم نباید ضرروزیانی که آمریکا به جمهوری اسلامی وارد کرده است را فراموش کنیم.

باید به خاطر بیاوریم که آمریکایی که هنوزپس از سی وچندسال از پیروزی انقلاب برای فردی که درتسخیرلانه جاسوسی آمریکا نقش داشته است ویزا صادر نمی کندوحال تصور می کنید دلش برای جمهوری اسلامی ایران سوخته است وباید مرگ برآمریکا ازشعارهای ملی ما حذف شود؟

من وهمه هم سن وسالانم وتمام مردم ایران با حضور درراهپیمایی روز13آبان ودر لبیک به ندای امام زمان(عج)ونائب برحقش امام سیدعلی خامنه ای وبافریادهای کوبنده مرگ برآمریکا ثابت خواهیم کرد که این شعار حذف شدنی نیست.

چهارشنبه 1394/8/13 13:4
برچسب ها :
همه آمدیم...
چهارشنبه 1394/8/13 13:2
برچسب ها :
پاسخ به یک نظر
با سلام خدمت همسنگرای عزیز...
خوش حال می شیم نظر شما دوستانو درباره ی وبمون بدونیم...
دوست عزیزی برامون نظر گذاشته بود که به جای عکس خودمون عکس یکی از ائمه رو بذاریم تا با این کار باعث خوشنودی امام زمان بشیم.... من خودم دقیقا منظورشونو متوجه نشدم ما که تا حالا از خودمون عکسی تو وب نذاشتیم و در باره ی پیشنهادشون هم که هیچ کس عکسی از ائمه نداره که!!!!!!!!!!.........
فک کنم منظور این دوستمون عکسی که تو معرفی وبلاگه هس... که تازه اونم کسی از ماها نیس... به هر حال بازم ممنون که نظرتونو دادید... سعی میکنم در اولین فرصت اون عکسو عوض کنم ... ممنون. یاعلی و التماس دعا
جمعه 1394/8/1 16:29
برچسب ها :
دلتنگی...

اهل کوفه نبودن یعنی اینکه بدانیم تا

زمانی که حسین نرسیده مسلم ولی امر است...

پنج شنبه 1394/7/30 18:14
برچسب ها :
کربلا یعنی...
پنج شنبه 1394/7/30 18:9
برچسب ها :
مادر و پسر
پنج شنبه 1394/7/23 14:18
برچسب ها :
با نی به دهان...
پنج شنبه 1394/7/23 14:16
برچسب ها :
درباره وبلاگ
سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند ! و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم … امید وارم قدمی در راه آنان که از جان خود گذشتند برای جان ما برداشته باشم ودرآخر: الهم ارزقنا توفیق الشهادت
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 58351
تعداد نوشته ها : 295
تعداد نظرات : 70
>

کد هدایت به بالا

www.doostqurani.ir/

وصیت شهدا
پخش زنده
X